Představení soutěže

Středoškolská soutěž odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior je organizována ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.

Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je systémová motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice. Dalším cílem je také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol.

Vyhlašovatelem soutěže Autoopravář junior je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.

Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále. Soutěže se pravidelně účastní žáci téměř všech škol s výukou autooborů v ČR, kterých je v současnosti 106.

Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol, kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou dále zařazeny do přehlídky České ručičky.

Obsah soutěží vychází z Rámcových vzdělávacích programů a má tři části – teoretickou, poznávací a praktickou část.

Do soutěže je tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění jednotlivých úkolů, jejich hodnocení a cenách pro účastníky. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti ŠKODA AUTO, BOSCH a SCANIA. Dalšími partnery jsou například společnosti Porsche ČR, Hella Gutmann, AutoJob, Univer, AD technik, Wűrth, Agrotec, Fronius, Interaction, Toplac, AutoFit, Bučan, Servind, Mirka, Motip, 3M, Global Expert, Festool, Sata, Dürr, Alca, Hazet a další. Všem patří velké poděkování.

Uvedené soutěže jsou svým rozsahem, počtem zapojených škol, soutěžících žáků a aktivně spolupracujících partnerů největší akcí v technických oborech v ČR.

© 2024 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace | IZO: 600 171 850 | IČ: 00 219 321 | DIČ: CZ 00 219 321

Vyrobil