O soutěži

Hlavním cílem soutěže je motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami. Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol. Kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou zařazeny do přehlídky České ručičky. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).

Soutěž je určena pro žáky posledních ročníků učebních oborů, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou a kteří v době konání finále soutěže nedovrší věku 21 let a více.

Soutěžní kategorie

Automechanik

Karosář

Autotronik

Autolakýrník

Průběh soutěže

Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále. Výjimkou je kategorie Autolakýrník, ve které po školním kole následuje přímo celostátní finále. Školní kolo pořádají jednotlivé školy, které vyučují dané obory a mají zájem se zúčastnit krajského kola, respektive přímo celostátního finále.

Harmonogram

Školní kolo

do 1. 2. 2024

Krajské kolo

do 29. 2. 2024

Finále

2. - 4. 4. 2024

Soutěž se skládá z části teoretické, poznávací a praktické. Obsahová náplň jednotlivých částí odpovídá platným rámcovým vzdělávacím programům. V teoretické části budou žáci prověřováni testem na PC nebo odbornou výukou (e-learning, přednáška nebo samostudium) spojenou s testem odborných znalostí, popřípadě písemnou prací z teoretických znalostí zaměřených dle jednotlivých kategorií soutěže. V poznávací části budou žáci prokazovat znalosti dle jednotlivých kategorií soutěže. V praktické části žáci prokazují znalosti a dovednosti dle jednotlivých kategorií soutěže při řešení daného úkolu.

České ručičky

České ručičky jsou největší přehlídkou řemesel a řemeslných oborů v České republice. Naším cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Věříme, že řemeslo má svou budoucnost a že hraje a bude hrát významnou, ba nezastupitelnou roli v životě každého z nás. Proto každý rok pečlivě vybíráme a na slavnostním galavečeru oceňujeme ty nejlepší mladé řemeslníky z celé České republiky.

Reference

Vítězství pro mě znamená velký úspěch. Nové poznání věcí. Jiný pohled na svět. Mé vítězství se zrodilo už v prváku, byl jsem do aut zapálený a moji učitelé to viděli. Na vítězství jsem si ze začátku věřil. Ale jak přišlo školní kolo, krajské, tak to klesalo a postupně jsem si už moc nevěřil.

- Luboš Hřebec

„Nejdřív jsem byla dost nervózní, ale v průběhu soutěže ze mě tréma spadla, protože jsem věděla, že hodně úkolů jsem udělala dobře, a proto jsem byla nakonec úplně klidná. Při předávání cen jsem pak byla nejšťastnější. Samotná soutěž byla velmi náročná nejen psychicky, ale i fyzicky, vždyť ‚můj‘ obor karosář je spíše chlapská záležitost. Složitá byla i poznávací část, kdy bylo potřeba označit jednotlivé části přesným názvoslovím, které se ve vžité praxi někdy dost liší. Během studia chodím na praxi do jednoho autoservisu, kde je vše trochu jiné oproti teorii ve škole. Dokonce mi tady nabídli po škole místo, což mě hodně těší. Jinak mám naštěstí již dost zkušeností, protože se s přítelem už dlouho ‚motáme‘ okolo aut a jejich oprav. Také se mi podařilo získat důvěru mnoha spolužáků, kterým jsem schopna odborně poradit, pokud něco neznají. Ze začátku mě sice moc nebrali, ale teď na mě nedají dopustit. Závěrem chci poděkovat škole a všem pedagogům za to, že mě tak dobře připravili, všem příznivcům, kteří mi fandili, a v neposlední řadě rodičům i příteli, kteří mě hodně podporují.“

- Denisa Rakovska

Historie soutěží v autooborech

První ročník soutěže s tehdejším názvem Automechanik Junior se uskutečnil v roce 1995 na SOU autoopravárenském, Praha, které se zhostilo pořadatelství soutěže na výbornou a nastartovalo tak tradici, která trvá dodnes.

Od roku 1996 do 2001 se soutěž postupně dostávala do povědomí škol i odborné veřejnosti a finále soutěže probíhalo v Praze a Brně. Následně se v pořadatelství finále začaly střídat další pilotní školy s výukou autooborů v jednotlivých krajích. Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo v rotundě pavilonu A při výstavách Autosalon a Autotec společně s vyhlášením nejlepších autoservisů a dospělých mechaniků roku.

V roce 2007 začala společnost Interaction pořádat soutěž pro žáky oboru autolakýrník s cílem zatraktivnění tohoto nedostatkového oboru, což se dle níže uvedených statistik podařilo zajistit. V roce 2010 pak pořádání této soutěže převzali pilotní školy s výukou autooborů. Ve stejném roce byla také poprvé uspořádána soutěž Karosář Junior na brněnské škole.

Do archivu

© 2024 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace | IZO: 600 171 850 | IČ: 00 219 321 | DIČ: CZ 00 219 321

Vyrobil