Shrnutí historie soutěže

První ročník soutěže s tehdejším názvem Automechanik Junior se uskutečnil v roce 1995 na SOU autoopravárenském, Praha, které se zhostilo pořadatelství soutěže na výbornou a nastartovalo tak tradici, která trvá dodnes.

První ročník soutěže s tehdejším názvem Automechanik Junior se uskutečnil v roce 1995 na SOU autoopravárenském, Praha, které se zhostilo pořadatelství soutěže na výbornou a nastartovalo tak tradici, která trvá dodnes.

Od roku 1996 do 2001 se soutěž postupně dostávala do povědomí škol i odborné veřejnosti a finále soutěže probíhalo v Praze a Brně. Následně se v pořadatelství finále začaly střídat další pilotní školy s výukou autooborů v jednotlivých krajích. Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo v rotundě pavilonu A při výstavách Autosalon a Autotec společně s vyhlášením nejlepších autoservisů a dospělých mechaniků roku.

V roce 2007 začala společnost Interaction pořádat soutěž pro žáky oboru autolakýrník s cílem zatraktivnění tohoto nedostatkového oboru, což se dle níže uvedených statistik podařilo zajistit. V roce 2010 pak pořádání této soutěže převzali pilotní školy s výukou autooborů. Ve stejném roce byla také poprvé uspořádána soutěž Karosář Junior na brněnské škole.

Hned následující kalendářní rok proběhl první ročník soutěže Autotronik Junior a její finále v Praze, soutěž se tak dostala do současné podoby a následně změnila název na Autoopravář junior ve čtyřech kategoriích Automechanik, Autolakýrník, Karosář a Autotronik.

V roce 2009 byla soutěž zařazena hned do 1. ročníku největší přehlídky řemesel a řemeslných oborů v České republice České ručičky. Cílem přehlídky je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Každý rok jsou tak pečlivě vybíráni a na slavnostním galavečeru oceňováni ti nejlepší mladí řemeslníci z celé České republiky.

V letech 2011 až 2013 se navíc uskutečnila také mezinárodní nástavba soutěže Česko – Slovenský autoopravář junior, ve které změřily síly ti nejlepší žáci v autooborech obou zemí s nejlepším umístěný v národních finálových kolech. Tato soutěž se uskutečnila dvakrát v České republice a jednou na Slovensku ve spolupráci s Cechem predajcov a autoservisov SR (CPA SR).

Od roku 2013 probíhá třídenní finále soutěže v atraktivních prostorách společnosti Škoda Auto a to konkrétně v Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy, Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod, Mladá Boleslav a Servisním centru ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy. Finále soutěže se tak odehrává na neutrální půdě ve skvělých a výborně vybavených prostorách.

Od samého začátku jsme se snažili o spolupráci s profesním svazem a firmami, které pomáhali hlavně cenami do soutěže a tuto dostat na výsluní soutěží zastřešovanými MŠMT ČR. To se stalo v roce 1998, kdy byla zařazena do Věstníku a stala se nedílnou součástí závěrů školních roků, přehlídkou dovedností a znalostí žáků auto opravárenských oborů, porovnáním výsledků vzdělávání a pravidelným setkáváním žáků, výměnou zkušeností jak mezi žáky, tak ped. pracovníky.

© 2024 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace | IZO: 600 171 850 | IČ: 00 219 321 | DIČ: CZ 00 219 321

Vyrobil