Autoopravář junior 2022

V termínu 19. – 21. dubna 2022 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav uskuteční 27. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2022 ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.
Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je systémová motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice.
Dalším cílem je také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol.
Vyhlašovatelem 27. ročníku soutěže Autoopravář junior 2022 je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.
Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále. Soutěže se pravidelně účastní žáci téměř všech škol s výukou autooborů v ČR, kterých je v současnosti 118.
Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol, kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou dále zařazeny do přehlídky České ručičky.

Obsah soutěží vychází z Rámcových vzdělávacích programů a má tři části –
teoretickou, poznávací a praktickou část. Do soutěže je tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění jednotlivých úkolů, jejich hodnocení a cenách pro účastníky.
Hlavními partnery soutěže jsou společnosti ŠKODA AUTO, BOSCH, SCANIA a PORSCHE ČR. Dalšími partnery jsou například společnosti Hella Gutmann, AutoJob, Univer, AD technik, Wűrth, Agrotec, Fronius, Interaction, Toplac, AutoFit, Servind, Mirka, Motip, 3M, Global Expert, Sata, Dürr, Alca, Hazet a další.
Všem patří již nyní poděkování. Uvedené soutěže jsou svým rozsahem,
počtem zapojených škol, soutěžících žáků a aktivně spolupracujících partnerů největší akcí v technických oborech v ČR. Věříme, že Vás tyto informace zaujaly a Vaší účastí uvedenou aktivitu podpoříte.

© 2023 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace | IZO: 600 171 850 | IČ: 00 219 321 | DIČ: CZ 00 219 321

Vyrobil